LĨNH VỰC KINH DOANH
Phát triển kinh doanh dựa trên nền tảng có sẵn

Với kinh nghiệp là đơn vị phát triền vùng nguyên liệu quế đầu tiên cho tình Lào Cai, phủ xanh nhiều ha rừng quế thương phẩm CET Holding hướng đến  phát triển kinh doanh bất động sản nông nghiệp tuần hoàn cung cấp các sản phẩm bất động sản thông minh gắn liền với phát Chi tiết

Dự án nổi bật

Đối tác