Trung Quốc tăng cường đổi mới công nghệ khoa học nông nghiệp
22-09-2021

Học viện Khoa học Nông nghiệp Trung Quốc (CAAS) đã công bố kế hoạch thúc đẩy các vấn đề chính trong giai đoạn Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 (2021-2025), nhằm mục đích tăng cường đổi mới công nghệ khoa học nông nghiệp của đất nước.

China Daily ngày 19.9 đưa tin, các vấn đề chính bao gồm các vấn đề liên quan đến an ninh lương thực, dinh dưỡng và sức khỏe, bảo tồn đất canh tác, phòng chống và kiểm soát dịch bệnh, phát triển xanh, máy móc nông nghiệp thông minh, nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu biên giới và liên ngành, tài nguyên dữ liệu và phát triển khu vực.

Người đứng đầu CAAS Tang Huajun cho biết, đến năm 2020, tỉ lệ đóng góp của phát triển công nghệ nông nghiệp vào tốc độ tăng trưởng kinh tế ở Trung Quốc đã đạt trên 60% và tỉ lệ bao phủ của các giống cây trồng cải tiến đạt trên 96%.

Ông Tang cho hay, khoa học và công nghệ đã trở thành một trong những động lực quan trọng nhất thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nông nghiệp của Trung Quốc.

Trong tương lai, CAAS sẽ tập trung phát triển các vấn đề nghiên cứu khoa học cơ bản, cũng như các công nghệ tiên tiến như chỉnh sửa gene, sinh học tổng hợp,…

CAAS cũng sẽ tập trung vào phát triển các loại cây ngũ cốc có năng suất và chất lượng cao để đảm bảo an ninh lương thực quốc gia.

Link gốc: https://laodong.vn/the-gioi/trung-quoc-tang-cuong-doi-moi-cong-nghe-khoa-hoc-nong-nghiep-955643.ldo