Những hình ảnh tại buổi họp đại hội cổ đông bất thường tháng 12/2021
31-12-2021

Ngày 28/12/2021, tại Trung tâm hội nghị thuộc Ivory Villa & Resort, Công ty cổ phần HTC Holding đã tổ chức đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2021 để thông qua những quyết định quan trọng, định hướng phát triển đột phá cho HTC Holding năm 2022. Dưới đây là một số hình ảnh tại đại hội