GẠO TRẮNG JAPONICA 5% TẤM
02-03-2022
Bảng chỉ tiêu
Gạo trắng hạt tròn Việt Nam JAPONICA 5% tấm 
(Gạo tròn 5% tấm )
 Độ tấm tối đa (%) (cơ bản ¾)
5.00
 Độ ẩm tối đa (%)
14.50 – 15.00
 Tạp chất tối đa (%)
0.10
 Hạt vàng và hạt hư tối đa (%)
1.00 – 1.50
 Hạt non tối đa (%)
0.20
 Gạo hạt dài lẫn tối đa (%)
3.00
 Hạt đỏ/hạt sọc đỏ tối đa (%)
0.50
 Hạt bạc bụng tối đa (%)
 (Cơ bản ¾)
3.00 – 4.00
 Thóc lẫn tối đa (hạt/kg)
3.00 – 5.00
 Nếp lẫn tối đa (%)
0.30 – 0.50
 Độ thuần tối thiểu (%)
90.00 – 92.00 (hạt tròn)
 Chiều dài trung bình hạt tối đa
5.00 mm
 Mức độ xay xát
Xay xát kỹ, đánh bóng hai lần & tách màu
 Mùa vụ
Mùa vụ mới