GẠO TRẮNG HÀM CHÂU 5%, 15% TẤM
02-03-2022
Bảng chỉ tiêu
Gạo trắng Việt Nam 5% tấm
(HAM CHAU)
Gạo trắng Việt Nam 15% tấm
(HAM CHAU)
 Độ tấm tối đa (%) (Cơ sở hạt 3/4)
5.00 (Basic ¾)
15.00 (Basic 2/3)
 Độ ẩm tối đa (%)
14.00 – 15.00
14.50 – 15.00
 Hạt vàng và hạt hư tối đa (%)
2.00 – 3.00
3.00 – 4.00
 Hạt non tối đa (%)
2.00
3.00
 Hạt đỏ/hạt sọc đỏ tối đa (%)
0.10
0.20
 Hạt bạc bụng tối đa (%)
 (Cơ sở hạt 3/4)
5.00
7.00
 Tạp chất tối đa (%)
0.10
0.50
 Thóc lẫn tối đa (hạt/kg)
0.50
0.50
 Nếp lẫn tối đa
5.00
20.00
 Chiều dài trung bình hạt tối thiểu
5.80 mm
5.80 mm
 Mức độ xay xát
  Xay xát kỹ, đánh bóng hai lần, & tách màu
Được xay nhuyễn
 Mùa vụ
Mùa vụ mới
Mùa vụ mới