GẠO THƠM KDM 5% TẤM
01-03-2022
Bảng chỉ tiêu
Gạo thơm Việt Nam 5% tấm (KDM)
 Độ tấm tối đa (%) (Cơ sở hạt 3/4)
5.00
 Độ ẩm tối đa (%)
14.00 – 14.50
 Hạt vàng và hạt hư tối đa (%)
1.00 – 1.50
 Hạt non tối đa (%)
0.20
 Hạt đỏ/hạt sọc đỏ tối đa (%)
0.50 – 1.00
 Hạt bạc bụng tối đa (%) (Cơ sở hạt 3/4)
3.00
 Tạp chất tối đa (%)
0.10
 Thóc lẫn tối đa (hạt/kg)
3.00 – 5.00
 Độ thuần tối thiểu (%)
90.00
 Chiều dài trung bình hạt
7.00 mm
 Mức độ xay xát
Được xay nhuyễn đánh bóng 2 lần phân loại
 Mùa vụ
Mùa vụ mớia