GẠO NẾP LONG AN 5% 10%, 100% TẤM
02-03-2022
Bảng chỉ tiêu
Gạo nếp Việt Nam 5% tấm (Long An)
Gạo nếp Việt Nam 10% tấm (Long An)
Gạo nếp Việt Nam 100% tấm (LA)
 Độ tấm tối đa (%)
5.00 (cơ bản 2/3)
10.00 (cơ bản 2/3)
100.00
 Độ ẩm tối đa (%)
14.00
14.00
14.00
 Tạp chất tối đa (%)
0.10
0.10
2.00
 Hạt vàng và hạt hư tối đa (%)
4.00
4.50 – 5.00
10.00
 Gạo lẫn tối đa (%)
5.00
10.00
10.00
 Độ thuần tối thiểu (%)
95.00
90.00
—-
 Thóc lẫn tối đa (hạt/kg)
5.00
10.00
10.00
 Chiều dài trung bình hạt tối thiểu
6.00 mm
6.00 mm
6.00 mm
 Mức độ xay xát
Xay xáy kỹ & tách màu
 Mùa vụ
Mùa vụ mới
Mùa vụ mới
Mùa vụ mới