Giấy thương mại
21-07-2021

CET thực hiện kinh doanh trên nhiều lĩnh vực. Với đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm trong ngành tài chính và ưu thế là đơn vị đại chúng có mã chứng khoán niêm yết, do vậy  CET là doanh nghiệp luôn tìm kiếm các cơ hội đầu tư trên thị trường tài chính và thực hiện đầu tư  một cách hiệu quả nhất.  Các lĩnh vực đầu tư mà chúng tôi tham gia điển hình có thể kể đến như:

  • Đầu tư chứng khoán, sở hữu cổ phần của doanh nghiệp làm ăn hiệu quả trên thị trường. Tham gia quản lý điều hành các công ty mà CET sở hữu cổ phần lớn. Không chỉ có vậy chúng tôi còn kết hợp thế mạnh và nguồn lực của các công ty để nâng cao lợi nhuận kinh doanh.
  • Đầu tư tài chính cho dự án động sản với nguyên tắc an toàn và đảm bảo lợi nhuận.
  • Đầu tư hỗ trợ tài chính vào  ngành thương mại …

CET cung cấp dịch vụ quản lý tài sản đi cùng vơi hạng mục đầu tư  tài chính cho các đơn vị tổ chức có nhu cầu:

  • Quản lý tài sản: đảm bảo tài sản được quản lý hiệu quả nhất.
  • Dịch vụ tư vấn hỗ trợ khách hàng quản lý tài sản hiệu quả.
  • Hỗ trợ các hoạt động kinh doanh đảm bảo tổ chức hoạt động kinh doanh hiệu quả nhất: Bảo gồm cả đào tạo nhân sự, hỗ trợ tìm kiếm khách hàng và quản lý quy trình kinh doanh của tổ chức.